To już prawie tradycja, od 3 lat Fundacja Duval funduje duża cześć spożywczych zakupów z okazji Świat Bożego Narodzenia oraz Wielkiejnocy Podopiecznym Stowarzyszenia „Pomagamy będącym w potrzebie” w Kotowie.