Fundacja jest organizacją pożytku publicznego, została ustanowiona przez Marka S. Duval (Fundatora) i działa na podstawie Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku (Dz.U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 z późniejszymi zmianami).

Głównymi założeniami Fundacji są: wspieranie i promowanie działalności artystów i sportowców, organizowanie pomocy na rzecz ubogich, chorych i niepełnosprawnych – w szczególności dzieci i osób starszych, a także między innymi zbieranie środków i przekazywanie ich na dożywianie dzieci z najuboższych rodzin; dofinansowywanie imprez charytatywnych, koncertów i wystaw.