Mark Stanisław Duval

Mark Stanisław Duval jest obywatelem Wielkiej Brytanii narodowości polskiej.

Urodził się w roku 1944 w Szanghaju. Kształcił się w Wielkiej Brytanii, gdzie ukończył studia prawnicze. Od roku 1966 pracował jako prawnik, następnie do roku 1997 piastował funkcję Senior Partner w londyńskiej firmie prawniczej.

Obecnie jest konsultantem i dyrektorem w licznych firmach międzynarodowych. W różnych częściach świata jest partnerem lub inwestorem w przedsięwzięciach wielu branż, między innymi w branży nieruchomości.

Ma dwie dorosłe córki: Camillę i Alexandrę.

Mark Duval jest założycielem Fundacji Duval. Idea powołania fundacji zrodziła się z potrzeby niesienia pomocy potrzebującym na terenie Polski.

Głównym założeniem Fundacji jest wspieranie i promowanie działalności artystów i sportowców, organizowanie pomocy na rzecz ubogich, chorych i niepełnosprawnych – w szczególności dzieci i osób starszych.